Partnersacmc_logo_groottr

ACMC

ACMC is de club voor cultuurmarketeers en staat voor Associatie Culturele Marketing en Communicatie. Missie: “ACMC wil de professionaliteit van de cultuursector verhogen door de krachten van cultuurmarketeers te bundelen en hen in contact te brengen met best practices binnen en buiten de cultuursector.


lcm-logo-nltr

LCM

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het samenwerkingsverband van de museumconsulenten in Nederland. De ondersteuning van musea, met als doel kwaliteitsverbetering en vergroting van het publieksbereik, is de kern van het werk van de museumconsulent.

 

logotr

DEPOTWIJZER.BE

DEPOTWIJZER.be is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het project maakt deel uit van het regionale depotbeleid. De website informeert je op een laagdrempelige wijze over de vele aspecten van depots en hun gebruik. Je maakt kennis met de uitdagingen bij de bouw en inrichting van erfgoeddepots, bij het fysieke en digitale collectiebeheer en bij de organisatorische/logistieke aspecten van een erfgoeddepot.